promasil 950ksPromasil®-950 KS

je druhá generácia kalciumsilikátových tepelno izolačných dosiek, vyvinutých špeciálne na použitie pri stavbe krbov a pecí. Je zdravotne nezávadný materiál a nahradzuje v minulosti používanú tepelnú izoláciu.

cenník Promat 2014

promaglafPromaglaf®

sú sklenené vlákna na báze oxidov alkalických zemín (vysokoteplotné sklenené vlákna) a nepatria do skupiny keramických vlákien.Tieto vlákna sú biologicky odbúrateľné a preto nie sú zo zdravotného hľadiska klasifikované ako nebezpečné.

cenník Promaglaf 2014

2Šamotové tvarovky a tehly 

Od roku 2008 zmluvný partner Moravských Keramických závodov.Na sklade držíme široký sortiment šamotových tehál, platní a tvaroviek v akosti R-SKA. Tento šamot vďaka svojim vlastnostiam je obzvlášť vhodný na výmurovky krbov, kachlí a pecí.

cenník šamot. tehla

promacladPromaclad -900 a -1050

Vysokotepelné a izolačné dosky na báze expandovaného vermikulitu a anorganických spojív.

cenník Promaclad

liaporLiapor – ľahké keramické tvárnice

Základom tvaroviek sú špeciálne íly, vypálené v rotačných peciach na ekologicky čistý granulát, ktorý je základom ľahkého keramického kameniva.

cenník liapor 2014

malty omietky

Malty a omietky

Rudomal 1100-Haftmortel je rýchlotuhnúca kachliarska malta určená k murovaniu a lepeniu žiaruvzdorných materiálov … Kachliarska omietka OMK-/1,0/ je minerálna zmes určená pre finálnu povrchovú a dekoračnú úpravu kachiel, krbov, grilov a pod …