• Akumulačné krby
  • Akumulačné krby
  • Akumulačné krby
  • Akumulačné krby
  • Akumulačné krby

Zaujímavými možnosťami spojenia stavby s viditeľným ohňom a sálavého tepla sú akumulačné krby., kde môžeme nad kozubovú vložku, prípadne za kozubovú vložku umiestniť prídavné ťahy a docieliť tak dokúrenie priestorov sálavým teplom. Celá stavba môže byť zaomietaná celkom či čiastočne, môže byť obložená kachlicami alebo mramorom.