• Hypokaustové kachľové pece podľa Ortner-ovho stavebného systému
  • Hypokaustové kachľové pece podľa Ortner-ovho stavebného systému
  • Hypokaustové kachľové pece podľa Ortner-ovho stavebného systému
  • Hypokaustové kachľové pece podľa Ortner-ovho stavebného systému

Hypokaust označuje uzatvorený priestor s prúdiacim teplým vzduchom, ktorý je využívaný na ohrev plôch vonkajšieho plášťa. Základnou ideou hypokaustového systému je rozdelenie tepla z tepelného zdroja na čo najväčšie plochy.

Vykurovací systém pomocou hypokaustu má korene už v starovekom Ríme a má teda viac ako 2000 rokov.

ORTNER ohnisko s KMS systémom je prvý certifikovaný kompaktný systém kachľovej pece. Žiaden iný systém kachľovej pece nie je skúšaný ako systém, ale skúšané sú len jednotlivé dielčie komponenty pece ako napríklad ohnisko, ťahové tvarovky, šamotové tvarovky a iné. Skúšky boli vykonané v notifikovanom ústave TU vo Viedni.

Výsledky skúšok potvrdili výnimočnosť systému. Systém dosahuje pri maximálnej stanovenej dávke palivového dreva účinnosť vyššiu ako 88%. Systém zároveň spľňa prísne emisné hraničné hodnoty.

Ortner príklady projektov