• Hypokaustové krby (pece)
  • Hypokaustové krby (pece)
  • Hypokaustové krby (pece)

Na rozdiel od teplovzdušného systému vykurovania využíva princíp prúdenia teplého vzduchu v uzatvorenom priestore. Od horúceho jadra – najčastejšie keramické akumulačné ťahy sa rovnomerne ohrieva plášť, ktorý odovzdáva teplo sálaním. Pri vhodnom osadení diela v priestore je možné sálavé teplo z pece využívať aj v susedných miestnostiach, prípadne v miestnosti nad pecou.Podľa náročnosti diela možno použiť liatinovú, či šamotovú pecnú vložku, prípadne vhodnú kozubovú vložku a celý systém napojiťna automatickú reguláciu prívodu vzduchu.