Teplovodné krby

Teplovodné krby sú už technicky náročnejšie zariadenia fungujúce ako sústava vodného vykurovania s obehom teplej vody.Týmto spôsobom sa dajú podľa jeho tepelného výkonu vykurovať i ďalšie miestnosti, čo je atraktívne i v rekreačných chatách a rodinných domoch. Tieto krby sa môžu využívať i na prípravu teplej úžitkovej vody- buď napojením krbu na zásobník teplej vody, alebo vytvorením prietokového systému, ktorý zabezpečí ohrev vody, prípadne je možné uplatniť kombináciu oboch foriem.

Výhodou týchto krbov je možnosť ich napojenia na vykurovací systém ústredného kúrenia, čím dosiahnete energetického odľahčenia výkonu vlastného kotla, prípadne prepojenia pece a solárneho vykurovania.

Nevýhodou tohto typu kurenia môže byť závislosť od elektrickej energie a oproti teplovzdušným krbom aj vyššia cena.